Oferta

1. Sieci Wod-Kan
Kanalizacje deszczowe i sanitarne.

Wykonujemy kanały grawitacyjne z rur kamionkowych, żeliwnych, PVC, Hobas, kanały ciśnieniowe z rur PE i PVC oraz rurociągi podciśnieniowe z PE.

Wykonujemy kanalizacje deszczowe odwadniające drogi wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi oraz
kanalizacje ogólno-spławne na terenach osiedli mieszkaniowych wraz z podłączeniami budynków.
Stawiamy studnie z kręgów betonowych i studnie z tworzyw sztucznych.

Montujemy separatory, osadniki i przepompownie ścieków.

2.Sieci wodociągowe.
Wykonujemy wodociągi z rur żeliwnych, PCV i PE  w pełnym asortymencie średnic.

Wykonujemy zarówno magistrale przesyłowe jak i sieci wodociągowe na terenach osiedli wielorodzinnych wraz z przyłączami do budynków.

Montujemy armaturę wodociągową, wykonujemy studzienki i komory wodomierzowe.

Zapewniamy własną obsługę geodezyjną.

3.Wynajem maszyn
Od początku firma systematycznie zwiększa liczbę i różnorodność oferowanych maszyn. Dbamy o nasz sprzęt i jego użytkowników. Szanujemy czas i pieniądze naszych klientów. Jesteśmy zadowoleni, kiedy przyczyniamy się do sukcesu tych, którzy korzystają z naszych usług. Nie ograniczamy się do wynajmu, lecz chętnie doradzamy jak najlepsze rozwiązania sprzętowe przekazując doświadczenie zebrane przy współpracy z wykonawcami.

4. Odwodnienie wykopów
Wykonujemy instalacje odwodnieniowe poprzez podłączenie igłofiltrów do rurociągów zbiorczych, prace związane z instalacją agregatów pompowych, wykonanie rurociągów odprowadzających wodę, doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatów prądotwórczych. Obsługujemy pompy w czasie pompowania, wykonujemy pompowania próbne.

Roboty odwodnieniowe wykonujemy zgodnie z Dokumentacją Projektową i stosownie do postępu robót budowlanych, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

W trakcie odwadniania wykopów rejestrujemy ilość wód odprowadzanych
do odbiornika. Po zakończeniu prac na poszczególnych odcinkach
realizacyjnych demontujemy instalacje igłofiltrowe, agregaty pompowe i rurociągi.

*Pracujemy na agregatach pompowych firmy HUDIG.